BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do wydzierzawienia w drodze bezprzetargowej
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami),

-Położenie nieruchomości - Pisz, Al. Turystów,
-Numer działki – część 15,
-Numer KW – 13027,
-Powierzchnia nieruchomości -288 m2,
-Opis nieruchomości-teren do wydzierżawienia z przeznaczeniem na działalność gospodarczą,
-Wysokość czynszu za cały okres dzierżawy – 200 zł + 22% VAT.

1.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej do 30 września 2005 r.
2.W/w nieruchomość według ustaleń studium stanowi teren zieleni parkowej, położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiścić w terminie do 31 sierpnia 2005 r, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 54 1020 4753 0000 0202 0006 0277 w PKO BP S.A. O/Pisz.
4.Na dzierżawionej nieruchomości zabrania się wznoszenia budowli, płotów i innych naniesień.
5.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 8 kwietnia 2005 r. do dnia 29 kwietnia 2005 r.
Data powstania: poniedziałek, 11 kwi 2005 14:10
Data opublikowania: poniedziałek, 11 kwi 2005 16:46
Data przejścia do archiwum: niedziela, 1 maj 2005 20:31
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1744 razy