BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WNIOSEK O PREFERENCYJNY ZAKUP PALIWA STAŁEGO DLA GOSPODARSTWA DOMOWEGO

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. poz. 2236), mieszkańcy Gminy Pisz zainteresowani nabyciem węgla kamiennego po preferencyjnej cenie do 2.000 zł za 1 tonę, zobowiązani są do złożenia wniosku o jego zakup.

Wnioski o preferencyjny zakup węgla kamiennegonależy składać do dnia 15 kwietnia 2023 r.:

  • w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz ;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). Wniosek opatruje
    się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Adres skrytki Urzędu Miejskiego w Piszu na platformie ePUAP:/ugim_pisz/SkrytkaES;
  • osobiście w Urzędzie Miejskim w Piszu – Punkt Obsługi Interesanta.

Do zakupu preferencyjnego węgla uprawniona jest osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia
5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 z późn. zm).

Ilość węgla dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi 1500 kg do 31 grudnia 2022 r. oraz 1500 kg od 1 stycznia 2023 r.

Wzór wniosku w załączeniu. Wniosek można również pobrać w Urzędzie Miejskim w Piszu.

Wszelkich informacji w sprawie nabycia węgla kamiennego można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Piszu w  pok. nr 11 lub pod nr telefonu: 87 424 12 06.

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 10 lis 2022 12:55
Data opublikowania: czwartek, 10 lis 2022 13:20
Opublikował(a): Michał Kulenty
Zaakceptował(a): Monika Tykocka
Artykuł był czytany: 797 razy