BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami),

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Gizewiusza,
-Numer działki-część 357/23,
-Numer KW-12877,
-Powierzchnia nieruchomości-19 m2,
-Opis nieruchomości-teren pod garażem blaszanym,
-Roczna wysokość czynszu- 5 -zł/1m2 + 22% VAT.

1.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia do dnia 5 kwietnia 2007 r. w drodze bezprzetargowej dla właściciela usytuowanego na przedmiotowej działce garażu blaszanego.
2.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem położona jest w obszarze gdzie brak jest planu miejscowego, według ustaleń studium jest to teren zabudowy wielofunkcyjnej.
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, a w przypadku gdy w danym roku umowa dzierżawy ulega rozwiązaniu przed wskazanym terminem płatności, najpóźniej na 10 dni przed jej rozwiązaniem, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 54 1020 4753 0000 0202 0006 0277 w PKO BP S.A. O/Pisz.
4.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 7 kwietnia 2005 roku do dnia 28 kwietnia 2005 roku.
Data powstania: czwartek, 7 kwi 2005 07:55
Data opublikowania: czwartek, 7 kwi 2005 10:49
Data przejścia do archiwum: piątek, 29 kwi 2005 08:08
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1815 razy