BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Pisz, dn. 04.04.2005r
ZPN-7331/II/16/04/05

OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.)
zawiadamiam
że w dniu 04-04-2005 r. na wniosek:
Pana Witolda Naworskiego
Gutkowo 81D
11-041 Olsztyn

działającego z upoważnienia :
Zakładu Energetycznego Białystok SA
Rejon Energetyczny Giżycko
ul. Przemysłowa 3
11-500 Giżycko

Została wydana decyzja nr 16/04/05 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej:
Budowy kablowej linii energetycznej niskiego napięcia na działkach o numerach geodezyjnych 34/19, 34/15, 34/27, 34/10, 47 i 34/20, położonych w obrębie wsi Jaśkowo, gm. Pisz

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5. w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami pok. Nr 61.

A.Kapelańska

Data powstania: wtorek, 5 kwi 2005 09:05
Data opublikowania: wtorek, 5 kwi 2005 11:50
Data przejścia do archiwum: środa, 13 kwi 2005 12:05
Opublikował(a): Ewa Rogowska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1877 razy