BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości (Pisz 1 dz. 1129/51)


O G Ł O S Z E N I E

 Burmistrz Pisza informuje, że komisja przetargowa przeprowadziła w dniu 
27 stycznia 2022 r.  o godzinie 11.00 w sali nr 64 budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Pisz 1, oznaczonej numerem działki 1129/51 o powierzchni 3116 m2 , objętej księgą wieczystą  OL1P/00013021/1.

1. Cena wywoławcza nieruchomości będącej przedmiotem przetargu została ustalona na kwotę 498.000,00 zł netto.
2. W przetargu wzięły udział 4 osoby, które po wpłaceniu wadium w wysokości 
95.000,00 zł zostały dopuszczone do przetargu.
3. Po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny w wysokości 1.105.000,00 zł netto przetarg zamknięto i ogłoszono zwycięzcę przetargu – Jacka Olszewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PHU GROT Jacek Olszewski  w Piszu.
4. Jacek Olszewski  prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PHU GROT Jacek Olszewski  w Piszu. został  ustalony jako nabywca w/w nieruchomości.

Data powstania: wtorek, 8 lut 2022 08:56
Data opublikowania: piątek, 11 lut 2022 09:29
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 668 razy