BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do oddania w użyczenie

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do oddania w użyczenie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2021 r.poz. 1899 z późn. zm./,

Położenie nieruchomości – Pisz 1, gmina Pisz,
Numer działki – cz. 390,
Numer KW – OL1P/00043233/9,
Powierzchnia nieruchomości – 5,16 m²,
Opis nieruchomości – grunt zabudowany przepompownią ścieków,                                                           
Wysokość czynszu – nieodpłatnie. 

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do oddania w użyczenie na okres do 3 lat.
2. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami zmiany miejscowego planu zagospodarowania dla terenu przemysłowego przy ulicy Warszawskiej, Osiedla Dużego, części Osiedla Wschód, wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej, terenu przy ul. Gałczyńskiego, ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej w obrębie Pisz I zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXIV/390/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego przy ulicy Warszawskiej, Osiedla Dużego, części Osiedla Wschód, wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej, terenu przy ul. Gałczyńskiego, ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej w obrębie Pisz I ogłoszoną w Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 67, poz. 1086 z dnia 21 maja 2009 r. położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 1 MW – teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.  
3. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 19.01.2022 r. do dnia 09.02.2022 r.

 

Data powstania: środa, 19 sty 2022 14:06
Data opublikowania: środa, 19 sty 2022 14:23
Data przejścia do archiwum: czwartek, 10 lut 2022 07:31
Opublikował(a): Ewa Ostrowska
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 103 razy