BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm./,

Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Staszica,
Numer działki – cz. 135/12,
Numer KW – OL1P/00012877/9,
Powierzchnia nieruchomości – 14 m²,
Opis nieruchomości – teren pod budowę szafy telekomunikacyjnej o wymiarach 1,6 m x 0,8 m,
Roczna wysokość czynszu – 750,00 zł + 23 % VAT. Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT. 

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.
2. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi obszar oznaczony symbolem D 23 KS – zespół garażowy i zakład naprawczy. Położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym.
4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 11.01.2021 r. do dnia 01.02.2021 r.

 

Data powstania: wtorek, 12 sty 2021 07:36
Data opublikowania: czwartek, 14 sty 2021 14:23
Data przejścia do archiwum: wtorek, 2 lut 2021 07:44
Opublikował(a): Ewa Ostrowska
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 281 razy