BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obsługa interesantów w Urzędzie Miejskim w Piszu

KOMUNIKAT

W trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno klientów jak i urzędników, w Urzędzie Miejskim w Piszu od 25 maja 2020 r. stosuje się organizację bezpośredniej obsługi interesantów dostosowaną do aktualnych ograniczeń, nakazów i zakazów obowiązujących w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

 1. Wszelkie podania, wnioski, pisma, zapytania oraz pozostałą dokumentację należy składać w skrzyni podawczej znajdującej się w przedsionku wejścia głównego do budynku Urzędu Miejskiego w Piszu lub za pośrednictwem placówki pocztowej, bądź kontaktować się bezpośrednio z pracownikami Urzędu Miejskiego w Piszu, telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej bądź poprzez system ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej).
 2. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.
 3. Na teren Urzędu Miejskiego będą mogły wejść osoby, mające zakryte usta i nos przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki. Każda z wchodzących osób będzie zobowiązana do dezynfekcji rąk.
 4. Wstęp do Urzędu odbywa się po uprzednim telefonicznym ustaleniu godziny przyjęcia interesanta lub zgłoszeniu sprawy w punkcie obsługi interesanta przez domofon przy wejściu do urzędu.
 • sprawy meldunkowe - tel. 87 42 41 219
 • sprawy z zakresu dowodów osobistych – te. 87 42 41 220
 • wniosek o wpisanie do rejestru wyborców i spisu wyborców- tel. 87 42 41 219
 • wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej - tel. 87 42 41 208
 • w sprawach podatkowych – tel. 87 42 41 212,  87 42 41 213
 • zagospodarowanie przestrzenne – tel. 87 42 41 229, 87 42 41 225
 • gospodarka nieruchomościami – tel. 87 73 09 857,   87 42 41 216
 • w innych sprawach: – tel. 87 423 52 10

URZĄD STANU CYWILNEGO -  zgłoszenie urodzenia dziecka oraz odpis z aktu stanu cywilnego można wykonać przez profil zaufany epuap.gov.pl. Interesanci w USC będą przyjmowani na zasadach opisanych powyżej po umówieniu telefonicznym oraz w nagłych sytuacjach – sporządzenie aktu zgonu. Prosimy o kontakt telefoniczny: 87 423 28 96.

 1. Realizacja prawa wglądu do akt sprawy odbywa się po uprzednim telefonicznym ustaleniu godziny wizyty.
 2. Wykaz numerów telefonów oraz adresów mailowych dostępny jest na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego bip.pisz.hi.pl

 Ze względu na sytuację, by zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa, apelujemy o przychodzenie do Urzędu Miejskiego tylko w sprawach pilnych, które nie mogą być załatwione telefonicznie, e-mailem, epuap, czy za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Data powstania: wtorek, 26 maj 2020 14:47
Data opublikowania: wtorek, 26 maj 2020 15:12
Data edycji: środa, 27 maj 2020 11:47
Data przejścia do archiwum: piątek, 5 cze 2020 14:51
Opublikował(a): Andrzej Kurpiewski
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 2899 razy
Ilość edycji: 3