BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o petycji

Informacja o petycji złożonej przez Koalicję Polską Wolną od 5G

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) Burmistrz Pisza informuje o petycji złożonej przez Koalicję Polską Wolną od 5G w dniu 27 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia przez Radę Miasta/Gminy uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem.
W załączeniu skan złożonej petycji.

Pliki do pobrania: