BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WSTRZYMANIE ZBIORU ŚLIMAKA WINNICZKA NA TERENIE WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Informuję, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie podjął decyzję dotyczącą wstrzymania zbioru ślimaka winniczka (Helix pomatia) na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w roku 2014. Decyzja powyższa została podjęta po analizie sprawozdań składanych przez podmioty prowadzące pozyskanie winniczka w latach 2012 i 2013, po zasięgnięciu opinii Pani prof. dr hab. inż. Alicji Boroń z Katedry Zoologii Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz członków Prezydium Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Olsztynie. Monitoring liczebności ślimaka winniczka w województwie warmińsko – mazurskim wykonany w latach 2005-2006 przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski wskazywał za zasadne wprowadzanie co kilka lat, 2 - 3 letnich przerw w pozyskaniu ślimaka, w celu odbudowania się jego populacji. Gatunek ten uzyskuje dojrzałość płciową w wieku 3 lat i w tym czasie osiąga wielkość ok. 3 cm średnicy muszli, czyli wielkość dopuszczającą do pozyskania. Ostatnie 2 lata ze względu na przedłużającą się zimę, chłodne wiosny i suszę w maju nie sprzyjały rozrodowi tego mięczaka. Skumulowany efekt niekorzystnych warunków pogodowych w okresie rozrodu oraz pozyskania osobników dojrzałych tj. o średnicy muszli powyżej 3 cm, spowodowały spadek liczebności ślimaka i wzrost udziału w populacji osobników „niewymiarowych” – czyli o średnicy muszli poniżej 3 cm. Zachodzące zmiany w populacji winniczka znalazły swoje odzwierciedlenie w jego pozyskaniu w 2013 r. i w informacjach zawartych w nadesłanych sprawozdaniach. Według sprawozdań prawie 20 % (około 1/5) podmiotów uprawnionych do zbioru wskazało wyraźnie na spadek liczebności ślimaka winniczka oraz duży udział osobników niewymiarowych (poniżej 3 cm średnicy). W 2013 r. wiele podmiotów, ze względu na małą liczebność winniczka i niewielkie rozmiary muszli jego osobników, zrezygnowało całkowicie ze zbioru. Niektórzy wnioskodawcy wskazali wprost na konieczność wstrzymania pozyskiwania ślimaka winniczka na terenie naszego województwa. Wstrzymanie zbioru tego gatunku w województwie warmińsko-mazurskim w 2014 r. ma na celu wzmocnienie populacji winniczka, umożliwienie przystąpienia do rozrodu osobnikom dojrzałym i zapobiegnięcie pozyskaniu osobników o muszlach w górnej granicy wymiaru ochronnego, które jeszcze nie miały możliwości rozrodu. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie planuje zlecić wykonanie monitoringu populacji ślimaka winniczka. Monitoring wskaże w jaki sposób w przyszłości należy gospodarować populacją tego gatunku.
Data powstania: piątek, 2 maj 2014 12:02
Data opublikowania: piątek, 2 maj 2014 15:47
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 2 cze 2014 08:22
Opublikował(a): Stanisław Plona
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1549 razy