BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 16/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 18 lutego 2004r.

w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budzetu na 2004 rok
Na podstawie art.126 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2003r Nr 15, poz.148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz.594, Nr 96 poz.874, Nr 166, poz.1611, Nr 189, poz.1851, z 2004r. Nr 19, poz. 177) oraz Uchwały Nr XIX/225/04 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 stycznia 2004r. w sprawie budżetu na rok 2004

Burmistrz Gminy i Miasta zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się układ wykonawczy budżetu gminy zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy i Miasta Pisz.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 24 mar 2004 10:17
Data opublikowania: środa, 24 mar 2004 11:21
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 30 mar 2009 14:34
Opublikował(a): Aldona Klimek
Zaakceptował(a): Aldona Klimek
Artykuł był czytany: 3654 razy