BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

PROGRAM WSPÓŁPRACY

czwartek, 16 mar 2023 11:25
Program współpracy Gminy Pisz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023