BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie

środa, 5 cze 2024 12:33
w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Piszu w sprawie udzielenia Burmistrzowi Pisza absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie

poniedziałek, 15 kwi 2024 12:01
w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Pisza sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Pisz za rok 2023.

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie

środa, 29 lis 2023 13:54
w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Pisza projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok.

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie

środa, 29 lis 2023 13:51
w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Pisz na 2024 rok.

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie

czwartek, 29 lis 2063 13:48
w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Pisza projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2024-2027.

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie

czwartek, 12 sty 2023 11:27
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Pisz na 2023 rok.