BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnianie danych osobowych

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Spraw Obywatelskich i Promocji; pok. nr 26; tel. 87 424 12 19

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o udostępnienie danych osobowych
2. Uwiarygodnienie interesu prawnego lub faktycznego uzyskania danych (żądanie sądu lub innej instytucji, inna uwiarygodniona potrzeba …)
3. Potwierdzenie wpłaty za udostępnienie danych

Opłaty:

Opłata za udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL wynosi 31 zł .

Opłatę za udostępnienie danych należy uiścić na konto Urzędu Miejskiego w Piszu

28 9364 0000 2002 0007 2065 0001

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Udostępnienie danych następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie miesiąca.

Tryb odwoławczy:

Odmowa udostępnienia danych osobowych następuje w drodze decyzji administracyjnej. Od decyzji odmawiającej udostępnienia danych osobowych służy odwołanie do Wojewody Warmińsko – Mazurskiego za pośrednictwem Burmistrza Pisza.

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1397);
- Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego ( Dz.U. z 2018 r. poz. 2523, zm. z 2019 r., poz. 1212);
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL (Dz. U. z 2017 r. poz.2482)

Opracował

Elżbieta Jedynak

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Elżbieta Jedynak

Data sporządzenia

piątek, 27 mar 2009 11:20

Data zatwierdzenia

poniedziałek, 30 mar 2009 12:25
Pliki do pobrania:
Data dodania: piątek, 27 mar 2009 11:20
Data upublicznienia: poniedziałek, 30 mar 2009 12:25
Opublikował(a): Elżbieta Jedynak
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 3015 razy
Ilość edycji: 3