BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

czwartek, 01 grudnia 2011

Wiadomości

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 02 grudnia 2011

Wiadomości

Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzewa - [Wszystkie zmiany]

obwieszczenie

Dodanie nowej wiadomości: obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 05 grudnia 2011

Wiadomości

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 06 grudnia 2011

Wiadomości

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 159/11 Burmistrza Pisza z dnia 6 grudnia 2011 r.

Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE Nr 159/11 Burmistrza Pisza z dnia 6 grudnia 2011 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 07 grudnia 2011

Wiadomości

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 160/11 Burmistrza Pisza z dnia 7 grudnia 2011 r.

Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE Nr 160/11 Burmistrza Pisza z dnia 7 grudnia 2011 r. - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO WYDZIERŻAWIENIA

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO WYDZIERŻAWIENIA - [Wszystkie zmiany]

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulicą Staszica

Dodanie nowej wiadomości: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulicą Staszica - [Wszystkie zmiany]

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego północnej części Pisza, pomiędzy rzeką Pisą a drogą na plażę miejską

Dodanie nowej wiadomości: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego północnej części Pisza, pomiędzy rzeką Pisą a drogą na plażę miejską - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY PISZ

Dodanie nowej wiadomości: STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY PISZ - [Wszystkie zmiany]

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SIEDLISKA MIESZKALNEGO W PISZU

Dodanie nowej wiadomości: MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SIEDLISKA MIESZKALNEGO W PISZU - [Wszystkie zmiany]

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zespołu wielofunkcyjnego przy ul. Gdańskiej w Piszu.

Dodanie nowej wiadomości: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zespołu wielofunkcyjnego przy ul. Gdańskiej w Piszu. - [Wszystkie zmiany]

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz w rejonie ulic Tadeusza Kościuszki i Mikołaja Kopernika oznaczonego na planie jako jednostka A1ZP.

Dodanie nowej wiadomości: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz w rejonie ulic Tadeusza Kościuszki i Mikołaja Kopernika oznaczonego na planie jako jednostka A1ZP. - [Wszystkie zmiany]

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz obejmujący działki o numerach 1458, 1462 i część działki o nr 1431/4

Dodanie nowej wiadomości: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz obejmujący działki o numerach 1458, 1462 i część działki o nr 1431/4 - [Wszystkie zmiany]

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz na wschód od ul. Pisańskiego.

Dodanie nowej wiadomości: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz na wschód od ul. Pisańskiego. - [Wszystkie zmiany]

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz na zachód od ul. Pisańskiego.

Dodanie nowej wiadomości: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz na zachód od ul. Pisańskiego. - [Wszystkie zmiany]

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Pisz.

Dodanie nowej wiadomości: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Pisz. - [Wszystkie zmiany]

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz – nowej przeprawy mostowej.

Dodanie nowej wiadomości: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz – nowej przeprawy mostowej. - [Wszystkie zmiany]

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedla Wschód w mieście Pisz

Dodanie nowej wiadomości: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedla Wschód w mieście Pisz - [Wszystkie zmiany]

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru centrum kulturalno – rozrywkowego z placem wielofunkcyjnym

Dodanie nowej wiadomości: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru centrum kulturalno – rozrywkowego z placem wielofunkcyjnym - [Wszystkie zmiany]

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego działki nr 120 w mieście Pisz

Dodanie nowej wiadomości: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego działki nr 120 w mieście Pisz - [Wszystkie zmiany]

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego przy ulicy Warszawskiej, Osiedla Dużego, części Osiedla Wschód, wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej,

Dodanie nowej wiadomości: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego przy ulicy Warszawskiej, Osiedla Dużego, części Osiedla Wschód, wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej, - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 08 grudnia 2011

Wiadomości

Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Karwik

Dodanie nowej wiadomości: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Karwik - [Wszystkie zmiany]

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiartel

Dodanie nowej wiadomości: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiartel - [Wszystkie zmiany]

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Jaśkowo

Dodanie nowej wiadomości: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Jaśkowo - [Wszystkie zmiany]

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Zdory, oznaczone w planie symbolami: Z I, Z II i Z III

Dodanie nowej wiadomości: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Zdory, oznaczone w planie symbolami: Z I, Z II i Z III - [Wszystkie zmiany]

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Pisz, w odniesieniu do półwyspu "Szeroki Ostrów" stanowiącego obręb wsi Zdory.

Dodanie nowej wiadomości: Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Pisz, w odniesieniu do półwyspu "Szeroki Ostrów" stanowiącego obręb wsi Zdory. - [Wszystkie zmiany]

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Pilchy obejmujący teren gruntów o numerach geodezyjnych 134/1, 134/2, 134/3 i 134/4.

Dodanie nowej wiadomości: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Pilchy obejmujący teren gruntów o numerach geodezyjnych 134/1, 134/2, 134/3 i 134/4. - [Wszystkie zmiany]

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu działki numer 132/3 we wsi Karwik

Dodanie nowej wiadomości: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu działki numer 132/3 we wsi Karwik - [Wszystkie zmiany]

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Szczechy Małe gmina Pisz, zwany „SZCZECHY MAŁE I”

Dodanie nowej wiadomości: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Szczechy Małe gmina Pisz, zwany „SZCZECHY MAŁE I” - [Wszystkie zmiany]

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zespołu zabudowy mieszkalnej i letniskowej w obrębie wsi Rostki gmina Pisz zwanego „Rostki 1”

Dodanie nowej wiadomości: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zespołu zabudowy mieszkalnej i letniskowej w obrębie wsi Rostki gmina Pisz zwanego „Rostki 1” - [Wszystkie zmiany]

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Pisz w obrębie wsi Łupki, zwany dalej planem Łupki II

Dodanie nowej wiadomości: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Pisz w obrębie wsi Łupki, zwany dalej planem Łupki II - [Wszystkie zmiany]

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Łysonie obejmujący teren gruntów o numerach geodezyjnych: 68/1 do 68/19, 69/1 do 69/7 oraz 80/1 do 80/6.

Dodanie nowej wiadomości: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Łysonie obejmujący teren gruntów o numerach geodezyjnych: 68/1 do 68/19, 69/1 do 69/7 oraz 80/1 do 80/6. - [Wszystkie zmiany]

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi KARWIK na działkach o numerach geodezyjnych od 1/25 do 1/29 zwany dalej planem Karwik II

Dodanie nowej wiadomości: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi KARWIK na działkach o numerach geodezyjnych od 1/25 do 1/29 zwany dalej planem Karwik II - [Wszystkie zmiany]

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Pilchy obejmujący teren gruntów o numerach geodezyjnych : 86/1 do 86/6, 78/3 oraz 80.

Dodanie nowej wiadomości: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Pilchy obejmujący teren gruntów o numerach geodezyjnych : 86/1 do 86/6, 78/3 oraz 80. - [Wszystkie zmiany]

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Karwik zwany dalej Karwik III.

Dodanie nowej wiadomości: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Karwik zwany dalej Karwik III. - [Wszystkie zmiany]

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkalnej , jednorodzinnej położonej w obrębie wsi Łupki-Kolonia w gminie Pisz

Dodanie nowej wiadomości: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkalnej , jednorodzinnej położonej w obrębie wsi Łupki-Kolonia w gminie Pisz - [Wszystkie zmiany]

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Uściany

Dodanie nowej wiadomości: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Uściany - [Wszystkie zmiany]

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Łupki

Dodanie nowej wiadomości: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Łupki - [Wszystkie zmiany]

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Szczechy Wielkie

Dodanie nowej wiadomości: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Szczechy Wielkie - [Wszystkie zmiany]

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu dotyczący obrębu części wsi Maldanin, obejmujący działki o numerach ewidencyjnych 198/3; 198/4; 198/5; 198/6 i 198/7.

Dodanie nowej wiadomości: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu dotyczący obrębu części wsi Maldanin, obejmujący działki o numerach ewidencyjnych 198/3; 198/4; 198/5; 198/6 i 198/7. - [Wszystkie zmiany]

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Jeglin

Dodanie nowej wiadomości: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Jeglin - [Wszystkie zmiany]

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Pisz obejmujący części działek o numerach 129/5 i 129/3 w obrębie geodezyjnym Zdunowo.

Dodanie nowej wiadomości: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Pisz obejmujący części działek o numerach 129/5 i 129/3 w obrębie geodezyjnym Zdunowo. - [Wszystkie zmiany]

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Zdory nad jeziorem Seksty.

Dodanie nowej wiadomości: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Zdory nad jeziorem Seksty. - [Wszystkie zmiany]

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Karwik zwany Karwik 16

Dodanie nowej wiadomości: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Karwik zwany Karwik 16 - [Wszystkie zmiany]

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Wiartel, obejmujący teren byłej fermy zwierząt futerkowych i tereny do niej przyległe.

Dodanie nowej wiadomości: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Wiartel, obejmujący teren byłej fermy zwierząt futerkowych i tereny do niej przyległe. - [Wszystkie zmiany]

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Snopki i części miasta Pisz II, dla obszaru złóż piasku kwarcowego

Dodanie nowej wiadomości: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Snopki i części miasta Pisz II, dla obszaru złóż piasku kwarcowego - [Wszystkie zmiany]

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Kwik

Dodanie nowej wiadomości: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Kwik - [Wszystkie zmiany]

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Łupki

Dodanie nowej wiadomości: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Łupki - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 09 grudnia 2011

Wiadomości

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 12 grudnia 2011

Wiadomości

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 161/11 Burmistrza Pisza z dnia 12 grudnia 2011 r.

Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE Nr 161/11 Burmistrza Pisza z dnia 12 grudnia 2011 r. - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 13 grudnia 2011

Wiadomości

Usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Sesja

Dodanie nowej wiadomości: Sesja - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Z.6220.1.11.2011

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Z.6220.1.11.2011 - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Z.6220.1.11.2011

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Z.6220.1.11.2011 - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Z.6220.1.11.2011

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Z.6220.1.11.2011 - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Z.6220.1.17.2011

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Z.6220.1.17.2011 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 14 grudnia 2011

Wiadomości

Usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Z.6733.31.2011

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Z.6733.31.2011 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 16 grudnia 2011

Wiadomości

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO WYDZIERŻAWIENIA

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO WYDZIERŻAWIENIA - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO WYDZIERŻAWIENIA

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO WYDZIERŻAWIENIA - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO WYDZIERŻAWIENIA

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO WYDZIERŻAWIENIA - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Z.6220.1.10.2011

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Z.6220.1.10.2011 - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Z.6220.1.10.2011

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Z.6220.1.10.2011 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa - [Wszystkie zmiany]

Usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 19 grudnia 2011

Wiadomości

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 165/11 Burmistrza Pisza z dnia 19 grudnia 2011 r.

Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE Nr 165/11 Burmistrza Pisza z dnia 19 grudnia 2011 r. - [Wszystkie zmiany]

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - [Wszystkie zmiany]

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - [Wszystkie zmiany]

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - [Wszystkie zmiany]

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - [Wszystkie zmiany]

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 20 grudnia 2011

Wiadomości

Obwieszczenie Z.6220.1.15.2011

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Z.6220.1.15.2011 - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Z.6220.1.14.2011

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Z.6220.1.14.2011 - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Z.6220.1.13.2011

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Z.6220.1.13.2011 - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Z.6220.1.12.2011

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Z.6220.1.12.2011 - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Z.6220.1.16.2011

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Z.6220.1.16.2011 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 21 grudnia 2011

Wiadomości

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Z.6220.1.18.2011

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Z.6220.1.18.2011 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Z.6220.1.18.2011

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Z.6220.1.18.2011 - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE Z. 6733.28.2011

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE Z. 6733.28.2011 - [Wszystkie zmiany]

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO WYDZIERŻAWIENIA

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO WYDZIERŻAWIENIA - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO WYDZIERŻAWIENIA

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO WYDZIERŻAWIENIA - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO WYDZIERŻAWIENIA

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO WYDZIERŻAWIENIA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 22 grudnia 2011

Wiadomości

Usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO WYDZIERŻAWIENIA

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO WYDZIERŻAWIENIA - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Z.6733.32.2011

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Z.6733.32.2011 - [Wszystkie zmiany]

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 23 grudnia 2011

Wiadomości

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomosci do wydzierżawienia

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomosci do wydzierżawienia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 27 grudnia 2011

Wiadomości

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 167/11 Burmistrza Pisza z dnia 21 grudnia 2011r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 167/11 - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 167/11 Burmistrza Pisza z dnia 21 grudnia 2011r.

Edycja wiadomości Zarządzenie Burmistrza Pisza Nr 167/11 z dnia 21 grudnia 2011r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 167/11 Burmistrza Pisza z dnia 21 grudnia 2011r.

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 167/11 Burmistrza Pisza z dnia 21 grudnia 2011r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 168/11 Burmistrza Pisza z dnia 21 grudnia 2011r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 168/11 Burmistrza Pisza z dnia 21 grudnia 2011r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 169/11 Burmistrza Pisza z dnia 21 grudnia 2011r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 169/11 Burmistrza Pisza z dnia 21 grudnia 2011r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 170/11 Burmistrza Pisza z dnia 21 grudnia 2011r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 170/11 Burmistrza Pisza z dnia 21 grudnia 2011r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 171/11 Burmistrza Pisza z dnia 21 grudnia 2011r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 171/11 Burmistrza Pisza z dnia 21 grudnia 2011r. - [Wszystkie zmiany]

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 28 grudnia 2011

Wiadomości

Usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Z.6220.1.17.2011

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Z.6220.1.17.2011 - [Wszystkie zmiany]

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - [Wszystkie zmiany]

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - [Wszystkie zmiany]

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Z.6733.25.2011

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Z.6733.25.2011 - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Z.6733.29.2011

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Z.6733.29.2011 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 29 grudnia 2011

Wiadomości

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 166 /11 BURMISTRZA PISZA Z DNIA 19 grudnia 2011 r.

Dodanie nowej wiadomości: Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 166 /11 BURMISTRZA PISZA Z DNIA 19 grudnia 2011 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 174/11 Burmistrza Pisza z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 174/11 Burmistrza Pisza z dnia 29 grudnia 2011 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 175/11 Burmistrza Pisza z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 175/11 Burmistrza Pisza z dnia 29 grudnia 2011 r. - [Wszystkie zmiany]

Straż Miejska - Fajerwerki

Dodanie nowej wiadomości: Straż Miejska - Fajerwerki - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE Z. 6733. 27 .2011

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE Z. 6733. 27 .2011 - [Wszystkie zmiany]

Informacja nr 12/11 z działalności Burmistrza Pisza

Dodanie nowej wiadomości: Informacja nr 12/11 z działalności Burmistrza Pisza - [Wszystkie zmiany]

Informacja nr 11/11 z działalności Burmistrza Pisza

Dodanie nowej wiadomości: Informacja nr 11/11 z działalności Burmistrza Pisza - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 173/11 Burmistrza Pisza z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE Nr 173/11 Burmistrza Pisza z dnia 29 grudnia 2011 r. - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej

Dodanie nowej wiadomości: KOMISJA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 30 grudnia 2011

Wiadomości

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian