BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pisz

środa, 21 gru 2016 11:33
Informacja o korzystaniu z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Pisz za 2016 rok

piątek, 5 maj 2017 11:25

Informacja o osiągniętych w 2016 roku przez Gminę Pisz

wtorek, 25 kwi 2017 12:56
wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania