BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

2005-03-23 18:33 - Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

2005-04-05 11:53 - zmiana terminów składania i otwarcia ofert w związku z dniem wolnym w dniu pogrzebu Papieża

2005-04-05 15:52 - zmiana terminu składania ofert i otwarcia ofert na wykonanie zamówienia na wycenę nieruchomości

2005-04-05 15:53 - zmiana terminu składania ofert i otwarcia ofert na wykonanie zamówienia na wycenę nieruchomości

Przejdź do wiadomości