BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr XLII/499/05 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 listopada 2005 r.

2005-12-09 13:29 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XLII/499/05 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w części wsi Zdory nad Jeziorem Seksty.

Przejdź do wiadomości