BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr XLIX/504/22 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 września 2022 r.

2022-10-04 08:40 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XLIX/504/22 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 września 2022 r. w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy

Przejdź do wiadomości