BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr XLV/469/22 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 25 maja 2022 r.

2022-05-26 12:55 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XLV/469/22 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie: o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Przejdź do wiadomości