BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr XLV/468/22 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 25 maja 2022 r.

2022-05-26 12:23 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XLV/468/22 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Pisz uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach

Przejdź do wiadomości