BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr XXVI/288/21 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 26 lutego 2021 r.

2021-03-01 12:14 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XXVI/288/21 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Przejdź do wiadomości