BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Gmina Pisz zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn. „Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych”

2021-03-31 08:17 - Dodanie nowej wiadomości: Gmina Pisz zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn. „Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych”

Przejdź do wiadomości