BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 75/09 Burmistrza Pisza z dnia 26 maja 2009 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż urządzeń zabawowo-zręcznościowych na placach zabaw na terenie Gminy Pisz
Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) zarządzam,
co następuje:

§ 1
Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż urządzeń zabawowo-zręcznościowych na placach zabaw na terenie Gminy Pisz, w składzie:
1) Elżbieta Sadłowska – przewodniczący Komisji Przetargowej,
2) Ryszard Serwatko – zastępca przewodniczącego Komisji Przetargowej,
3) Bartłomiej Sienkiewicz – sekretarz Komisji Przetargowej,
4) Adam Rutkowski – członek Komisji Przetargowej.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 maja 2009 r.


BURMISTRZ
/-/ Jan Alicki
Data powstania: wtorek, 26 maj 2009 14:23
Data opublikowania: wtorek, 26 maj 2009 16:41
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1442 razy