BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 90/06 Burmistrza Pisza z dnia 29 sierpnia 2006 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2006 r.